Reglement

Reglementen STRC 2023

 1. Sterritten zijn fietstochten waarbij op een vastgestelde datum naar een vaste afmeldplaats wordt gereden. De deelnemer bepaalt zelf zijn route en vertrekplaats.
 2. De afgelegde afstand telt niet mee voor het klassement voor de sterrittencompetitie, hiervoor is een puntensysteem bepalend.
 3. Het puntensysteem luidt als volgt: honderd punten gedeeld door het aantal
  TFK- houders/licentiehouders is het puntentotaal dat de deelnemende vereniging per deelnemer krijgt. Met een maximum van 100 en een minimum van10 leden. Dit laatste punt geldt alleen voor nieuwe clubs.
 4. Het totaal aantal punten dat per sterrit verdiend kan worden is aantal deelnemers x (100: totaal aantal leden) + bonuspunten.
 5. Deze extra te verdienen bonuspunten zijn afhankelijk van het aantal leden aanwezig per sterrit. Komen er 30 leden afstempelen dan krijgt de club 30 bonuspunten.
 6. Er kan afgestempeld worden op woensdag tussen 13.30 uur en 20.30 uur.
  Iedereen dient persoonlijk zijn boekje of kaart af te laten stempelen.
 7. Enkel de aangemelde leden van de ingeschreven clubs nemen deel aan de STRC. Het inschrijfgeld bedraagt voor de leden € 1. per sterrit.
  Leden jonger dan 16 jaar nemen gratis deel.
 8. Er wordt € 0,30 per deelnemer aan de penningmeester van de STRC afgedragen. Deze afdracht dient direct na afloop van de sterrit te geschieden.
  Het bedrag dient binnen 2 weken te worden overgemaakt op het door de sterrittenbestuur opgeven rekeningnummer.
  Er komt een apart blad voor de jongeren achterin het boekje.
 9. De gegevens van het rekeningnummer van de sterrittencompetitie is:
  NL87 RABO 0129689041 / BIC RABONL2U Gelieve het volgende te vermelden: t.a.v. Herman Baillie inzake sterrittencompetitie met vermelding afdracht + naam club + aantal deelnemers
 10. De organiserende vereniging dient na de sterrit, op woensdagavond uiterlijk 22.00 uur, de uitslag (totaal aantal leden en het aantal leden per club) m.b.v. het voorblad door te geven via het weekformulier op de site van www.www.strc.nl. De uitslag kan ook worden gestuurd via WhatsApp, door een foto te maken van het voorblad. Allebei de mogelijkheden zijn goed
 11. Nieuwe leden die zich in de loop van de sterrittencompetitie aanmelden bij een deelnemende vereniging(en) worden pas het volgende kalenderjaar in de lijst opgenomen.
 12. Voor de eerste drie verenigingen van het sterrittenklassement wordt een beker beschikbaar gesteld.
 13. De winnaars die alle sterritten hebben gereden, ontvangen een herinnering.
 14. Het bestuur van  sterrittencompetitie kan in overleg met instemming van de meerderheid van de deelnemende verenigingen jaarlijks een eenmalige bijdrage in de kosten vragen.
 15. Na afloop van de sterrittencompetitie organiseert het bestuur van de sterrittencompetitie een jaarvergadering, tevens prijsuitreiking.
  In de maand juni wordt door de STRC een kalender opgesteld voor het volgende kalenderjaar.
  Wijzigingen altijd aanvragen via de secretaris.
 16. Tijdens de jaarvergadering aan het eind van het seizoen, organiseert het bestuur een verloting.
  Alle aanwezigen van de deelnemende clubs komen in aanmerking voor de verloting.
 17. De verenigingen die aan de sterrittencompetitie deelnemen dienen de namen van de TFK – / licentiehouders uiterlijk 1 maart  door te geven aan het bestuur van de sterrittencompetitie, met een retourformulier.
 18. Het maximaal aantal deelnemende clubs is 21.
 19. De uitslagen, reglementen en kalender zijn terug te vinden op internet www.strc.nl
 20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de STRC.
 21. Algemene Verordening persoons Gegevens ofwel AVGDe organisatie (het bestuur) van de Sterrittencompetitie krijgt van alle deelnemende clubs een lijst met deelnemers / leden.
  Die lijst vermeldt enkel de naam van het lid.  Geen adres, geen e-mail adres, geen lidnummer of wat dan ook.
  Alle lijsten van de clubs worden door het bestuur samengevoegd tot 1 lijst. Deze lijst wordt gebruikt om 2 klassementen op te maken:  een klassement voor de clubs een klassement individueel
  Om de administratie per sterrit mogelijk te maken wordt er een copy van de lijst gemaakt, en die wordt uitgedeeld aan de deelnemende clubs.De lijsten met clubs, deelnemers, en klassementen staat op onze website, www.strc.nl, en is voor iedereen vrij toegankelijk.Op onze website worden ook foto’s geplaatst. Het publiceren ervan is een issue in de AVG.
  Er worden geen foto’s van minderjarigen geplaatst.
  Foto’s van volwassenen blijven we plaatsen, tenzij iemand duidelijk aangegeven heeft dat hij / zij dat niet wil.Het bestuur maakt gebruik van een distributie lijst voor e-mails met daarop de contactpersoon per clubLijsten, files, of wat dan ook, worden door het bestuur nergens anders voor gebruikt, en worden niet aan derden doorgegeven.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart